Mirjam de Maeyer

Studieverpleegkundige

Mirjam de Maeyer, verpleegkundige, is vanuit haar ervaring met de impact van psychisch lijden op het menselijk functioneren, binnen het Anima Research Center specifiek verantwoordelijk voor de evaluatie van het effect van behandeling van depressiviteit. Hiervoor is ze door het onderzoekscentrum specifiek gecertifieerd geworden.

Tevens begeleidt Mirjam de patiënten die binnen het kader van Anima behandeld worden met neuro-modulatoire technieken alsook is Mirjam mede verantwoordelijk voor het blinderen van studiemedicatie ism onze apothekeres Tine Vanschoonbeek.


Scroll naar top