TEAM

Dr. Laurent Veekmans

Medical Head of Lab, Chairman HR & Investigator

Dr. Laurent Veekmans, gekwalificeerd arts palliatieve zorg, heeft zich als klinische onderzoeker sinds enkele jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van klinische studies en dit onder de supervisie en begeleiding van hoofdonderzoeker Dr. Erik Buntinx.

Dr. Laurent Veekmans vervult binnen Anima Research Center de rol van Medical Head of Laboratory en Voorzitter van Human Resources aangelegenheden. Hierdoor is hij verantwoordelijk voor de laboratoriumdiensten alsook werving, presentatiebeheer, leren en ontwikkeling op de werkvloer.


Ontdek Team