TEAM

Tine Vanschoonbeek

Head Pharmacy

Tine Vanschoonbeek is gekwalificeerd als apotheker, afstudeerrichting master in de geneesmiddelenontwikkeling, en binnen de werking van het Anima Research Center hoofverantwoordelijke voor de werking van de apotheek. Hierbij is ze specifiek getraind op de bereiding en het blinderingsproces van alle daartoe vereiste studiemedicatie alsook op het beheer van de volledige voorraad hiervan.

Tevens is Tine hoofdverantwoordelijke voor de fase 0 bio-markerstudies in opdracht van onder andere Janssen Pharmaceutica.

Tenslotte is Tine ook verantwoordelijk voor het uitwerken, uitvoeren en analyseren van de interne studies omtrent ANT01, een innovatief product binnen het kader van cognitieve moeilijkheden als gevolg van depressie, ontdekt door Dr. Erik Buntinx.


Ontdek Team