HomeOver AnimaProcedure

Procedure

De juiste match
voor elke studie.

ARC kan patiënten rekruteren uit een gedetailleerde database van meer dan 10.000 patiënten met verschillende pathologieën. Hiervoor werkt ons onderzoekscentrum nauw samen met het medisch centrum Anima.

Via deze database en ons specifiek intern toestemmingsproces zijn we in staat om de juiste patiënten te selecteren op basis van hun klinische kenmerken (co-morbiditeiten, medische voorgeschiedenis, attitude).

ARC heeft een bewezen trackrecord van het grootste rekruterende centrum zowel nationaal als internationaal. Voor alle recente studies met name deze in innovatieve vaccins alsook aandoeningen van het centraal zenuwstelsel was ARC herhaaldelijk nummer 1, wereldwijd. Momenteel is ARC de grootste recruteerder ter wereld voor diverse lopende studies.

In alle studies waarin ARC deelneemt, is er een hoog kwalitatieve rekrutering omwille van het in-house ontwikkelde gericht rekrutering- en instemmingsproces dat in meer detail wordt uitgelegd in de grafiek.

Longlist

ARC kan patiënten rekruteren uit een gedetailleerde database van meer dan 10.000 patiënten. Alsook kunnen we deze verder aanvullen met verwijzingen vanuit omliggende artsenpraktijken en ziekenhuizen. Ook hebben we ervaring met advertising via (sociale) media. Patiënten die zich aanmelden worden eerst uitgebreid geprescreend via een medische vragenlijst.

Shortlist

Dankzij deze database en ons specifiek intern toestemmingsproces zijn we in staat om de juiste patiënten te preselecteren op basis van hun klinische kenmerken (co-morbiditeiten, medische voorgeschiedenis, attitude).

Contact

De geselecteerde patiënten worden nadien door één van onze artsen gecontacteerd.
Hierna volgt een telefonisch contact om een afspraak vast te leggen.

Afspraak maken

Voor de volgende stap wordt een afspraak gemaakt.

Geïnformeerd toestemmings- (Informed consent) proces door (Hoofd)onderzoeker (PI/Sub-PI)

Het informatie – en toestemmingsgesprek wordt steeds gevoerd door de PI of de sub-PI van de klinische studie vastgelegd in onze interne procedure (SOP).