TEAM

Dr. Bernard Veekmans

Chief Medical Officer & Investigator

Dr. Bernard Veekmans, gekwalificeerd huisarts en ECG expert, heeft zich als klinisch onderzoeker sinds meerdere jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van klinische studies en dit onder supervisie en begeleiding van hoofdonderzoeker Dr. Erik Buntinx.

Dr. Bernard Veekmans vervult binnen Anima Research Center de rol van Chief Medical Officer. Hierdoor is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten van het medische team van Anima Research alsook de opvolging en rapportering van alle geobserveerde medische gegevens binnen het kader van alles studieopdrachten.

 


Ontdek Team