Nieuws

Nieuwsbrief september 2023

Beste lezers,

Ondertussen is 2023 reeds meer dan halfweg en loopt de zomervakantie naar zijn einde. Hoog
tijd voor een nieuwe editie van de Anima Research nieuwsbrief, waarin we jullie graag op de
hoogte brengen van de laatste studieresultaten en spannende nieuwe ontwikkelingen en
studies bij het Anima Research Center.

Daarnaast willen we ook graag onze oprechte dankbaarheid uiten voor jullie bijdrage aan ons
wetenschappelijk onderzoek. Jullie inzet en deelname aan de vele studies die in ons centrum
lopen, zijn noodzakelijk voor het bevorderen van de medische vooruitgang en het verbeteren
van de gezondheid van mensen wereldwijd. Dit vierden we met gans het Anima Research Team
tijdens de Clinical Trials Day op 20 mei. Op deze speciale dag eerden we wereldwijd alle
deelnemers, onderzoekers en professionals die betrokken zijn bij klinische onderzoeken. Jullie
vormen de hoeksteen van medisch onderzoek en jullie bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe
behandelingen en geneesmiddelen is van onschatbare waarde. Samen zetten we ons in voor
een gezondere toekomst!

De missie van Anima Research is meer dan ooit actueel: mee helpen aan de ontwikkeling van
innovatieve geneesmiddelen en vaccins om een betere gezondheid te bekomen.

Namens Het Anima Research Team,
Dr. Erik Buntinx, CEO & Principal Investigator
Dr. Bernard Veekmans, Investigator
Dr. Laurent Veekmans, Investigator
Dr. Hilde Bollen, Investigator
Dr. Sasha Kenis, Investigator

  1. Atopische dermatitis en constitutioneel eczeem
  2. Supernova: bescherming tegen COVID-19 in personen met verminderde weerstand
  3. Ventura: majeure depressie
  4. ECHO: moeilijk te behandelen depressie (i.s.m. het Jessa Ziekenhuis)

Atopische dermatities (1)

Het doel van deze lopende studie is om de
veiligheid, de verdraagbaarheid en het effect
aan te tonen van een nieuw geneesmiddel
bij deelnemers met matige tot ernstige
atopische dermatitis.

Bestaande behandelingen met crèmes en
zalven zijn helaas niet steeds even goed
werkzaam bij deze ernstige huidaandoening.
Anima Research Center is in opdracht van
MSD (Merck) een studie gestart met een
nieuw middel tegen atopische
dermatitis/constitutioneel eczeem.

Eczeem kan op verschillende manieren
voorkomen. Er is de gekende droge,
schilferende huid al dan niet gepaard met
bultjes of korstjes. Anderzijds kan het ook in
ergere mate voorkomen zodat er krabwonden
ontstaan en de droge huid rode plekken van
irritatie vertoont. Meest voorkomend
symptoom dat gepaard gaat met eczeem is
jeuk. Deelnemers met psoriasis kunnen in dit
onderzoek niet deelnemen.

Supernova studie (2)

Het doel van deze studie is om de veiligheid
en het beschermende effect aan te tonen van
een studieproduct bestaande uit kunstmatige
antistoffen tegen het COVID-19 virus. Dit
bij mensen met een verminderde werking
van hun afweersysteem
zoals bv. bij
volwassen kankerpatiënten, al dan niet onder
actieve behandeling en patiënten die
onderdrukkers van het immuunsysteem
innemen.

Eerdere studies – waaraan Anima Research
heeft deelgenomen – hebben zulk een
beschermingseffect reeds aangetoond.
Twee actieve behandelingen met antistoffen
worden met elkaar vergeleken in combinatie
met een heel erg kleine placebogroep.
Voorafgaand aan je eventuele deelname aan
de studie, spreken we een
‘screeningsgesprek’ af waarbij u de kans hebt
om samen met de onderzoek arts de nodige
vragen of onzekerheden op een discrete
manier te bespreken

Wil jij graag helpen om de wetenschap
sterker te maken in het bestrijden van
COVID-19?

Ventura studie (3)

In deze studie wordt een product voor de
behandeling van depressie getest dat
momenteel nog niet op de markt beschikbaar
is. Meer dan 400 personen hebben dit
product al in eerdere klinische studies
gebruikt.

Het doel van deze studie is om na te gaan of
de toevoeging van dit nieuwe product aan
een bestaande behandeling van
depressie
, veilig is en de depressie beter
kan behandelen.

U kunt deelnemen als u gediagnosticeerd
bent met depressie door uw arts en uw
huidige behandeling niet genoeg geholpen
heeft, waardoor u nog steeds last heeft van
depressieve symptomen.

Zou je willen bijdragen aan versterking van
de wetenschap en de ontwikkeling van
verbeterde behandelingen voor depressie?

ECHO studie (4)

Deze studie betreft het toedienen van
Spravato (esketamine), een behandeling
voor therapieresistente depressie
waarop
Dr. Erik Buntinx, onze hoofdonderzoeker,
bijna 10 jaar onderzoek heeft verricht. Dit zal
gedurende enkele maanden plaatsvinden in
het Jessaziekenhuis, met opvolging door het
Anima Research Team.

Nadat de behandeling is voltooid, zal de
deelnemende patiënt binnen het kader van
de studie verder worden opgevolgd door
Anima.
Het doel van deze studie is om na te gaan in
welke mate de patiënt na een behandeling
met Spravato, voldoende hersteld blijft en
weer kan functioneren.

Voor deelname aan dit onderzoek is een
diagnose van een moeilijk te behandelen
depressie door uw arts vereist. Bovendien
moet uw huidige behandeling onvoldoende
effectief zijn, wat resulteert in aanhoudende
depressieve gevoelens.

Wil jij graag helpen om de wetenschap
sterker te maken en een betere behandeling
voor depressie te ontwikkelen?

Goedkeuring van het eerste vaccin ter wereld tegen infectie met het RS virus

Binnen Anima Research worden er verschillende klinische onderzoeken uitgevoerd in de strijd
tegen RSV. Hierbij staat de kwaliteit van de dataverzameling en het garanderen van de
veiligheid van de patiënten centraal. Al deze inspanningen, waar we deel van uit hebben
gemaakt, hebben geleid tot een belangrijke doorbraak: de goedkeuring van een eerste vaccin
voor de bescherming tegen een infectie met het RS Virus (RSV-vaccin). RSV is een
veelvoorkomend, besmettelijk virus dat kan leiden tot potentieel ernstige luchtwegaandoeningen.
De goedkeuring is gebaseerd op gegevens uit de positieve AReSVi-006 fase III trial waarbij
Anima Research 228 proefpersonen heeft opgevolgd. Deze studie toont uitzonderlijke
doeltreffendheid aan bij oudere volwassenen, inclusief bij personen met onderliggende
medische aandoeningen, tegen een ernstige RSV-ziekte.
De verschillende onderzoeken zijn nog lopende, maar we zijn alvast blij om deze resultaten met
jullie te kunnen delen.
Lees het artikel


Goedkeuring van het Covid-19 vaccin van Clover in China

Met meer dan 800 deelnemers heeft Anima Research een erg belangrijke bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling en goedkeuring in China van het Covid-19 vaccin van CLOVER. De
bescherming van onze Chinese medeburgers tegen een infectie met het Covid-19 virus is
hierdoor ingezet kunnen worden na een verwoestende lock-down periode. Daar zijn we
uiteraard superfier op, mede omdat onze hoofdonderzoeker Dr. Erik Buntinx eerste auteur is van één de belangrijkste wetenschappelijke publicaties omtrent dit Covid-19 vaccin in het wereldvermaarde tijdschrift ‘Vaccine’.
Lees het artikel


Ensemble 2 Covid-19 studie: succesvolle afsluiting bij grootste aantal
deelnemers ter wereld

Als deelnemend onderzoekscentrum aan de Ensemble 2 studie omtrent het Janssen Covid-19
vaccin, is Anima Research met meer dan 1.000 deelnemers wereldwijd het grootste
onderzoekscentrum. Heden hebben we in deze massale klinische studie de laatste deelnemer
succesvol kunnen testen. Daar zijn we uiteraard superfier op mede omdat onze
hoofdonderzoeker op deze studie Dr. Hilde Bollen alsook alle andere onderzoekers Dr. Bernard
Veekmans, Dr. Laurent Veekmans en Dr. Erik Buntinx medeauteur zijn van de resultaten van
deze studie en dit in het top wetenschappelijke tijdschrift ‘Lancet Infectious Disease’.
Lees het artikel


Rapportering en publicatie studieresultaten: Het Belgische Anima

Research Center staat wereldwijd in de lead dankzij jouw bijdrage!
Binnen het kader van de erg succesvolle deelname van Anima Research aan diverse studies, is
onze hoofdonderzoeker Dr. Erik Buntinx genomineerd geworden als wereldwijde coördinerende
onderzoeker en primaire auteur van de publicaties van de resultaten hieromtrent. Dit betreft
onze uitgevoerde studies inzake een nieuw vaccin tegen een infectie met pneumokokken van de
firma MSD (Merck), een gecombineerde toediening van een griep- en Covid-19 vaccin en de
behandeling van therapieresistente depressie met esketamine (Spravato), beide laatste van de
firma Janssen Pharmaceutica (J&J).

Dit geeft zonder meer aan hoezeer ieder zijn deelname aan één van onze studies tot zeer
belangrijke medisch-wetenschappelijke resultaten kan leiden en Anima Research verder
op de (wereld)kaart zet. Waarvoor uiterste dank!

Verschillende nieuwe onderzoeksprojecten staan gepland om te starten in najaar van 2023:

Menopauze

Een studie met een nieuw specifiek
medicament voor de behandeling van
slaapproblemen ten gevolge van veelvuldige
‘opvliegers’ tijdens de nacht bij vrouwen in de
menopauze. Een ernstig medisch probleem
waarvoor heden geen (afdoende)
behandeling bestaat. Deze studie zal
uitgevoerd worden in opdracht van de
welbekende firma Bayer, producent van heel
wat vrouw gebonden medicamenteuze
producten.

Alzheimer

Een studie met een nieuw medicijn tegen
onrust bij de ziekte van Alzheimer, een
ernstig probleem waarvoor nu geen goede
behandeling bestaat. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van Otsuka, een
bekend Japans bedrijf dat medicijnen maakt
voor hersenaandoeningen.

De diverse studies die Anima Research Center tot op heden heeft uitgevoerd en verder plant uit
te voeren, zijn stuk voor stuk onderzoeken die bijdrage aan een betere gezondheid en het
welzijn van patiënten. De vele studieresultaten, wetenschappelijke publicaties en zelfs
goedkeuringen geven dat zondermeer aan. Ieders bijdrage is dan ook het noodzakelijk steentje
dat zorgt voor een betere zorg voor en hopelijk genezing van diegene die met ziekte
geconfronteerd wordt.
We roepen jullie dan ook op om samen met gans het Anima Research Team zich te blijven
inzetten voor deelname aan vernieuwend onderzoek.
Schrijf je in op onze driemaandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe studies en ontwikkelingen.