Studie open

Behandelings-Resistente Depressie

Een depressie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een sombere stemming, lusteloosheid en een verlies van interesse voor en plezier in de aangename dingen van het leven. Daarnaast zijn er nog diverse vaak lichamelijke klachten alsook terugkerende doodsgedachten. De kernsymptomen manifesteren zich gedurende het grootste deel van de dag.

Heeft u het gevoel alles te hebben geprobeerd om uw depressie te verbeteren en heeft er niets echt geholpen. Dan kan dit onderzoek, dat reeds een erkende behandeling omvat, u interesseren. In dit observationeel onderzoek wordt het klinisch, sociaal en economisch gevolg van een succesvolle behandeling met Spravato (esketamine neusspray) onderzocht in combinatie met zijn veiligheid. Dit na beëindiging van de acute behandeling welke in het Jessaziekenhuis d.m.v. een dagopname 1 tot 2 maal per week wordt toegediend.

Indien u graag meer informatie wil of zich geroepen voelt om deel te nemen, kan u zich aanmelden en zal een gekwalificeerde medewerker van Anima Research verder contact met u opnemen! Het zal uiteindelijk je behandelend geneesheer zijn die een behandeling met Spravato (esketamine neusspray) zal voorschrijven waardoor je kan deelnemen aan dit onderzoek.

Deelname aan de studie

  • Iedereen krijgt de actieve studiemedicatie waarvan de effectieve werking reeds is aangetoond
Meld u aan

Doelgroep

  • Man/ vrouw van ouder dan 18 jaar
  • Reeds minstens 2 verschillende behandelingen geprobeerd tijdens de huidige depressieve episode en dit met enkel een minimaal resultaat

Programma

  • Het onderzoek zal minimaal 13 maanden duren
  • U zal gedurende deze periode minstens 15 maal naar het studiecentrum moeten komen
  • Er zullen minimaal 2 telefonische gesprekken zijn in de opvolging na de behandeling

Locatie

Anima Research Center
Alkerstraat 32Z (Blok D)
3570 Alken
België

Jessa ziekenhuis
Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
België