Studie open

Ventura-1 studie voor depressies

Een depressie is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door de sombere stemming en de lusteloosheid van het leven. Dit vaak met een verlies van interesse of plezier. Daarnaast zijn er andere symptomen die kunnen ontstaan met tenslotte als voorbeeld terugkerende doodsgedachten. De kernsymptomen manifesteren zich gedurende het grootste deel van de dag.
Heeft u de diagnose van een depressie gekregen? Neemt u reeds antidepressiva en heeft u het gevoel nog steeds de depressieve klachten te ervaren?


De Ventura-1 studie bestudeert een nieuw geneesmiddel en wat deze kan bijdragen in de behandeling tegen de verbetering van depressies. Deze zal worden getest in combinatie met uw huidig antidepressivum. De studie zal bestaan uit 3 periodes waarbij een screeningsperiode, een behandelingsperiode en een opvolging. Later heeft u nog de mogelijkheid om in een vervolgtraject van de studie deel te nemen.


Er gaat bij Anima aan elk onderzoek een screeningsgeprek vooraf waar u de kans heeft om samen met de dokter nog eventuele vragen of onzekerheden op een discrete manier te bespreken.

Deelname aan de studie
50% krijgt een placebo
50% krijgt de actieve studiemedicatie

Meld u aan

Doelgroep

  • U bent tussen de 18 en de 74 jaar oud
  • Er is reeds een depressie vastgesteld
  • U neemt reeds een anti-depressivum

Programma

  • De studie duurt ongeveer 3 maanden (met een mogelijk vervolg in Ventura 3)
  • U zal gedurende deze periode ten minste 7 keer naar het studiecentrum moeten komen.
  • Er zullen 3 telefonische afspraken (opvolgingen) plaatsvinden gedurende deze periode.
  • In de mogelijke vervolgstudie krijgt u gedurende 52weken enkel het experimenteel product toegediend, ook als u voorheen placebo heeft ingenomen.

Locatie

Anima Research Center
Alkerstraat 32Z (Blok D)
3570 Alken
België

Vergoeding

U ontvangt een vergoeding ter compensatie van de afgelegde afstand. Deze vergoeding is een vast bedrag van € 25,00 onder de 100km, €50,00 boven de 100 km per visite aan het studiecentrum.