Actuele onderzoeken van behandelingen

Nieuwe onderzoeken, verwacht in 2022:
1. Studie met biomarkers in gezonde 18+ en mensen met een depressie of post-traumatisch stressyndroom (Verwachtte start : OKT 2022)
2. Studie voor mensen met ongecontroleerde depressie (Verwachtte start : DEC2022/JAN 2023)
3. Studie voor monoklonale antibodies ter bescherming van COVID-19 voor mensen met een verzwakt immuunsysteem (Verwachtte start : MAR2023)
Wens je je al vrijblijvend aan te melden voor meer informatie voor deze geplande projecten? Meld je hier aan.

Huidige onderzoeken met voldoende registraties

Innovatieve geneesmiddelen
op een veilige manier getest

In de klinische fasen van het geneesmiddelenonderzoek wordt gestart met het onderzoek op gezonde vrijwilligers en patiënten. Hier gaan onderzoekers na of het medicament effectief werkzaam is tegen de ziekte en welke dosissen het best geschikt zijn. Pas als alle informatie gekend is, kan een farmaceutisch bedrijf een geneeskrachtige stof laten registreren als geneesmiddel. Jouw deelname aan een studie, maakt het verschil!

Vragen & antwoorden

Veelgestelde vragen van onze deelnemers aan studies

Heeft u vragen over onze onderzoeken?

Een klinisch onderzoek met een nieuw geneesmiddel dient steeds uitgevoerd te worden volgens strenge nationale en internationaal geldende regels en richtlijnen. De studies die in het ANIMA Research Center plaatsvinden worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan één van de Centrale Ethische Comités van de Vlaamse universiteiten. Zulk een comité, bestaande uit hooggespecialiseerde artsen, beoordeelt onafhankelijk van ons of de voorgestelde studie al dan niet mag doorgaan en onder welke condities. Daartoe controleren ze of:

  • we ons klinisch onderzoek goed en zinvol hebben opgebouwd
  • ons klinisch onderzoek niet te veel risico’s voor de deelnemers bevat
  • we de juiste informatie aan onze deelnemers geven
  • onze deelnemers vrijwillig toestemmen om mee te doen

Deelnemers ondertekenen een toestemmingsformulier dat hun goedkeuring voor deelname bevestigt. Uw veiligheid bij deelname aan één van onze onderzoeken wordt hierdoor optimaal gegarandeerd.

Nationale en internationale instanties controleren of we de geldende regels en richtlijnen stipt naleven. Voor ons centrum zijn dat onder andere het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Europese Geneesmiddelenbureau (EMEA) en de Food and Drug Administration van de Verenigde Staten (FDA).

Deze instanties voeren op regelmatige basis de vereiste audits uit ter garantie van de veiligheid van de deelnemende patiënten en de integriteit van de uitgevoerde studies.

Een deelname aan een klinische studie is steeds kosteloos voor de patiënt. Ook indien het nodig is om een nacht op het ANIMA Research Center te verblijven.
Afhankelijk van de studie, wordt de deelnemer al dan niet vergoed voor zijn participatie.

De onderzoeksprogramma’s die Anima Research Center uitvoert, gebeuren in opdracht van internationaal gerenommeerde farmaceutische bedrijven.

Op logistiek vlak worden we meestal ondersteund door het grootste bedrijf ter wereld dienaangaande met name IQVIA (voordien Quintiles).

Het ARC Team staat onder leiding van Managing Director en Hoofdonderzoeker Dr. Erik Buntinx, psychiater. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als Key Opinion Leader in wereldwijde CNS geneesmiddelenontwikkeling.

Ons intensief getraind onderzoeksteam van artsen, waaronder 2 CNS specialisten en 2 algemeen geneeskundigen met een grote klinische ervaring en een doorgedreven kennis van klinische factoren, behandelen meer dan 600 patiënten per week.

Onder leiding van ARC’s toegewijde site manager Linde Buntinx, PhD Bio-Medische Wetenschappen, worden al onze studies gecoördineerd en uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

Dit alles zorgt er natuurlijk voor dat je bij deelname aan zulk een onderzoek over de beste kwaliteitsgaranties kunt beschikken.

Alvorens een patiënt kan deelnemen aan een studie met een nieuw geneesmiddel zal de verantwoordelijke arts een onderzoek verrichten naar diens algemene gezondheidstoestand en zal deze arts nagaan of de patiënt in aanmerking komt voor deze studie.

Vanaf het moment van inname van het nieuwe geneesmiddel worden er op geregelde tijdstippen uitgebreide medische onderzoekingen uitgevoerd om na te gaan of het nieuwe geneesmiddel veilig en effectief is.

Afhankelijk van de studie worden er dus meerdere studiedagen vastgelegd waarbij de patiënt uitgebreid onderzocht wordt door een team van artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

We vinden de juiste match

Gericht wervings-
& instemmingsprocess

ARC kan patiënten rekruteren uit een gedetailleerde database van meer dan 10.000 patiënten met verschillende pathologieën. Hiervoor werkt ons onderzoekscentrum nauw samen met het medisch centrum Anima.

Via deze database en ons specifiek intern toestemmingsproces zijn we in staat om de juiste patiënten te selecteren op basis van hun klinische kenmerken (co-morbiditeiten, medische voorgeschiedenis, attitude).

ARC heeft een bewezen trackrecord van het grootste rekruterende centrum zowel nationaal als internationaal. Voor alle recente studies met name deze in Ideopathische Hypersomnie en UTI vaccinatie was ARC steeds de Europese nummer 1. Momenteel is ARC de grootste recruteerder ter wereld voor een lopende studie.

In alle studies waarin ARC deelneemt, is er een hoog kwalitatieve rekrutering omwille van het in-house ontwikkelde gericht rekrutering- en instemmingsproces dat in meer detail wordt uitgelegd in de grafiek.

January 1, 2019
Longlist

ARC kan patiënten rekruteren uit een gedetailleerde database van meer dan 10.000 patiënten. Alsook kunnen we deze verder aanvullen met verwijzingen vanuit omliggende artsenpraktijken en ziekenhuizen. Ook hebben we ervaring met advertising via (sociale) media. Patiënten die zich aanmelden worden eerst uitgebreid geprescreend via een medische vragenlijst.

January 1, 2019
January 1, 2019
Shortlist

Dankzij deze database en ons specifiek intern toestemmingsproces zijn we in staat om de juiste patiënten te preselecteren op basis van hun klinische kenmerken (co-morbiditeiten, medische voorgeschiedenis, attitude).

January 1, 2019
January 1, 2019
Contact

De geselecteerde patiënten worden nadien door één van onze artsen gecontacteerd.
Hierna volgt een telefonisch contact om een afspraak vast te leggen.

January 1, 2019
January 1, 2019
Afspraak maken

Voor de volgende stap wordt een afspraak gemaakt.

January 1, 2019
January 1, 2019
Geïnformeerd toestemmings- (Informed consent) proces door (Hoofd)onderzoeker (PI/Sub-PI)

Het informatie – en toestemmingsgesprek wordt steeds gevoerd door de PI of de sub-PI van de klinische studie vastgelegd in onze interne procedure (SOP).

January 1, 2019
Veiligheid voorop

Officiële controles & Audits

Deze instanties voeren op regelmatige basis de vereiste audits uit ter garantie van de veiligheid van de deelnemende patiënten en de integriteit van de uitgevoerde studies.

Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Europese Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Food and Drug Administration
van de Verenigde Staten

”Onze patiënten zijn helden. Dankzij hun behandelingsonderzoek verbeteren wij het leven van vele andere mensen met dezelfde aandoening.
Je voelt dat, we gaan allemaal voor hetzelfde doel.”


Dr. Erik Buntinx, Psychiater
Founding CEO/ Hoofdonderzoeker

Heeft u vragen over onze onderzoeken?

Getuigenissen van patiënten

Onze patiënten over Anima Research Center

Onze farmaceutische partners

Samenwerken aan een betere wereld

Ben je +60 jaar?
Neemt deel aan een proef voor een experimenteel RSV-vaccin

Meer info over deze studie

Nieuwbericht over RSV

Scroll to Top