Nieuws

Nieuwsbrief november 2023

Beste lezers,

Met het veranderende seizoen komt ook een frisse wind van spannende ontwikkelinge
en innovaties in de wereld van klinisch onderzoek. We zijn verheugd om u te
verwelkomen bij de herfsteditie van onze nieuwsbrief, waarin we u graag op de hoogte
brengen van de laatste nieuwigheden, onderzoeksprojecten en evenementen die
plaatsvinden binnen het Anima Research Center.
We zijn vastbesloten om voortdurend te streven naar medische vooruitgang en het welzijn
van onze patiënten te verbeteren. Dankzij uw steun en betrokkenheid kunnen we dit doel
blijven nastreven. Samen kunnen we een positieve impact hebben op de toekomst van de
gezondheidszorg. Zoals eerder reeds vermeld kunt u naast deze nieuwsbrieven ook heel
wat nieuws over Anima Research en onze nieuwe studieprojecten terugvinden op onze
social media.

Namens Het Anima Research Team,
Dr. Erik Buntinx, CEO & Principal Investigator
Dr. Bernard Veekmans, Investigator
Dr. Laurent Veekmans, Investigator
Dr. Hilde Bollen, Investigator
Dr. Sasha Kenis, Investigator

Nieuwe onderzoeksprojecten staan gepland om te starten in najaar van 2023:

Menopauze
Nirvana studie

Een studie met een nieuw specifiek
medicament voor de behandeling van
slaapproblemen ten gevolge van
veelvuldige ‘opvliegers’ tijdens de
nacht bij vrouwen in de menopauze.

Een ernstig medisch probleem waarvoor
heden geen (afdoende) behandeling
bestaat.

Deze studie zal uit 2 groepen bestaan met
een korte (4 weken) of lange behandeling
(12 weken). Voor beide groepen zijn er
een aantal overnachtingen in ons
research center voorzien. Heden komen
enkel vrouwen tussen de leeftijd van
40 tot 65 én met een baarmoederverwijdering in
aanmerking.

Deze studie zal in Europa en Amerika
worden uitgevoerd in opdracht van de
welbekende firma Bayer. Bij interesse kan
je je alvast aanmelden in onze algemene
database.

Alzheimer
Aspect studie

Een studie met een nieuw medicijn
tegen onrust bij de ziekte van
Alzheimer
, een ernstig probleem
waarvoor nu geen goede behandeling
bestaat.

De behandeling zal 12 weken duren met
hierna een opvolgperiode van 30 dagen.
Een zorgverlener (bv. familie of
thuisverpleegkundige) zal samen met de
deelnemer (50 tem 90 jaar) aan deze
studie deelnemen Uniek hierbij is dat
deze zorgverlener hiervoor een gepaste
vergoeding ontvangt.

Dit wereldwijd onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van Otsuka, een
bekend Japans bedrijf dat medicijnen
maakt voor hersenaandoeningen.
Bij interesse kan je je alvast aanmelden in
onze algemene database.

  1. Atopische dermatitis en constitutioneel eczeem studie
  2. SUPERNOVA studie: COVID-19 in personen met verminderde weerstand
  3. VENTURA studie: majeure depressie
  4. ECHO studie: moeilijk te behandelen depressie (i.s.m. het Jessa Ziekenhuis)

Atopische dermatitis en
constitutioneel eczeem (1)

Het doel van deze lopende studie is om
de veiligheid, de verdraagbaarheid en het
effect aan te tonen van een nieuw
geneesmiddel bij deelnemers met
matige tot ernstige atopische
dermatitis.

Bestaande behandelingen met crèmes en
zalven zijn helaas niet steeds even goed
werkzaam bij deze ernstige
huidaandoening. Anima Research Center
is in opdracht van MSD (Merck) een
studie gestart met een nieuw middel
tegen atopische dermatitis/constitutioneel
eczeem.

Eczeem kan op verschillende manieren
voorkomen. Er is de gekende droge,
schilferende huid al dan niet gepaard met
bultjes of korstjes. Anderzijds kan het ook
in ergere mate voorkomen zodat er
krabwonden ontstaan en de droge huid
rode plekken van irritatie vertoont. Meest
voorkomend symptoom dat gepaard gaat
met eczeem is jeuk.

Bescherming tegen
COVID-19 (2)

Supernova studie

Het doel van deze studie is om de
veiligheid en het beschermende effect
aan te tonen van een studieproduct
bestaande uit kunstmatige antistoffen
tegen het COVID-19 virus. Dit bij
mensen met een verminderde werking
van hun afweersysteem zoals bv. bij
volwassen kankerpatiënten, al dan niet
onder actieve behandeling en patiënten
die onderdrukkers van het
immuunsysteem innemen.

Eerdere studies – waaraan Anima
Research heeft deelgenomen – hebben
zulk een beschermingseffect reeds
aangetoond.

Twee actieve behandelingen met
antistoffen worden met elkaar vergeleken
in combinatie met een heel erg kleine
placebogroep. Voorafgaand aan jouw
eventuele deelname aan de studie,
spreken we een ‘screeningsgesprek’ af
waarbij u de kans hebt om samen met de
onderzoek arts de nodige vragen of
onzekerheden op een discrete manier te
bespreken.

Wil jij graag helpen om de wetenschap
sterker te maken in het bestrijden van
COVID-19?

Majeure depressie (3)
Ventura studie

In deze studie wordt een product voor de
behandeling van depressie getest dat
momenteel nog niet op de markt
beschikbaar is. Meer dan 400 personen
hebben dit product al in eerdere klinische
studies gebruikt.

Het doel van deze studie is om na te gaan
of de toevoeging van dit nieuwe
product aan een bestaande
behandeling van depressie, veilig is en
de depressie beter kan behandelen.

U kunt deelnemen als u gediagnosticeerd
bent met depressie door uw arts en uw
huidige behandeling niet genoeg helpt,
waardoor u nog steeds last heeft van
depressieve symptomen en de gevolgen
ervan.

Deze studie is ondertussen opgestart en
het Anima Research Centrum heeft nu al
het meeste aantal deelnemers voor deze
studie in Europa. Zou je willen bijdragen
aan versterking van de wetenschap en de
ontwikkeling van verbeterde
behandelingen voor depressie?

Resistente depressie (2)
Echo studie

Deze studie betreft het toedienen van
Spravato (esketamine), een behandeling voor therapieresistente depressie waarop Dr. Erik Buntinx, onze
hoofdonderzoeker, bijna 10 jaar onderzoek heeft verricht. Dit zal gedurende enkele maanden plaatsvinden in het Jessaziekenhuis, met opvolging door het Anima Research Team.

Nadat de behandeling is voltooid, zal de
deelnemende patiënt binnen het kader
van de studie verder worden opgevolgd
door Anima. Het doel van deze studie is
om na te gaan in welke mate de patiënt
na een behandeling met Spravato,
voldoende hersteld blijft en weer kan
functioneren.

Voor deelname aan dit onderzoek is een
diagnose van een moeilijk te behandelen
depressie door uw arts vereist.
Bovendien moet uw huidige behandeling
onvoldoende effectief zijn, wat resulteert
in aanhoudende depressieve gevoelens.

Wil jij graag helpen om de wetenschap
sterker te maken en een betere
behandeling voor depressie te
ontwikkelen?

Je hebt twee opties om je te registreren voor studies.

Je hebt algemene interesse of wilt je registreren voor toekomstige studies.
Kies dan voor een snelle registratie om je aan te melden in de algemene database van het
onderzoekscentrum. Hier krijgt u een korte vragenlijst om uw persoonsgegevens in te geven
zodat we u op de hoogte kunnen houden over eventuele studies. U krijgt vervolgens een
email om een medische vragenlijst in te vullen. Deze aanmelding kan via onderstaande
knop:

Je hebt interesse om deel te nemen aan een specifieke studie.
Indien u interesse heeft in specifieke studies kiest u voor een aanmelding waarbij een
medische en studie gerelateerde vragenlijst dient ingevuld te worden. Deze informatie is
belangrijk om een goede evaluatie te kunnen maken of u voor een studie in aanmerking
komt. Alle inschrijvingen worden vervolgens door de studie artsen bekeken en geëvalueerd.
Indien u niet in aanmerking komt wordt u verwittigd via email, maar het blijft mogelijk dat u
voor een toekomstige studie wel in aanmerking komt. Op dat ogenblik zullen we u
contacteren om dit te bespreken of indien nodig bijkomende informatie te vragen. Deze
aanmelding kan via onderstaande knop:

In het TVL programma over de nieuwe Health Campus in Diepenbeek heeft Dr. Erik
Buntinx alvast een tipje van de sluier gelicht betreffende de toekomstplannen van het
nieuwe Anima Research Centrum. Er zal een uitbreiding zijn van de huidige faciliteiten en
capaciteit, met daarbij de mogelijkheid om meer, grotere en gespecialiseerde studies te
kunnen uitvoeren.

Deze toekomstplannen bevestigen en versterken onze missie om toonaangevend klinisch
onderzoek uit te voeren dat de kennis van de medische wetenschap vergroot, de
behandelingsopties voor patiënten verbetert en de gezondheidszorg voor iedereen
toegankelijker maakt.

U kunt deze aflevering hier herbekijken: Health Campus: een blik achter de schermen bij
Anima Research Center – TV Limburg

De verschillende studies die door het Anima Research Center de laatste jaren zijn uitgevoerd, dragen stuk voor stuk bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van patiënten.

Bewijze hiervan de recent gepubliceerde onderzoeksresultaten van de ESCAPE studie in het meest wereldvermaarde medisch tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Aan dit studieproject heeft Anima Research een erg grote bijdrage geleverd en dit – zoal vermeld in de appendix van deze publicatie – met speciale dank aan onze hoofdonderzoeker Dr. Erik Buntinx en zijn mede-onderzoekers Dr. Caroline Dejonckheer en Dr. Hilde Bollen alsook zijn raters-verpleegkundigen Mirjam de Maeyer en Ronald Germeijs. Een dikke pluim!

Onze oprechte dank gaat dan ook uit naar de gewaardeerde deelnemers van al onze onderzoeken. Zonder jullie bereidheid om deel te nemen, zou ons onderzoek niet mogelijk zijn. Jullie zijn de drijvende kracht achter onze inspanningen en de reden waarom we vooruitgang boeken in de medische wetenschap. We roepen jullie dan ook op om samen met het Anima Research Team betrokken te blijven bij baanbrekend onderzoek. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van talloze mensen en de toekomst van de gezondheidszorg vormgeven. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie onschatbare bijdrage.
Schrijf je in op onze driemaandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe studies en ontwikkelingen.