Ronald Germeijs

Studieverpleegkundige

Ronald Germeijs is vanuit zijn ervaring als psychiatrisch verpleegkundige, zowel bij kinderen als volwassenen, en in het bijzonder met de impact van chronische depressie en ADHD op het dagelijks functioneren, binnen het Anima Research Center specifiek verantwoordelijk voor de evaluatie van het effect van behandeling van depressiviteit en ADHD. Hiervoor is hij door het onderzoekscentrum specifiek gecertifieerd geworden.

Tevens begeleidt Ronald de patiënten die binnen het kader van Anima behandeld worden met neuro-modulatoire technieken alsook is Ronald mede hoofdverantwoordelijke voor het uitvoeren van de vaccinatiestudies.


Scroll naar top