COVID-19, een wereldwijde strijd

Het ANIMA Research Center kreeg na de nodige inspecties de accreditaties om 2 kandidaat vaccins tegen het coronavirus te testen. Hiernaast mogen wij ook het onderzoek voor een preventieve behandeling op basis van kunstmatige antistoffen uitvoeren.
Voor deze 3 studies, die allen tot de laatste fase III behoren en waarbij de medicatie dus al op een groot aantal patiënten naar veiligheid getest werd, komen via het ANIMA Research Center meer dan 1.000 proefpersonen in aanmerking.

Deelnemers moeten ouder dan 12j zijn. Kandidaten die een bevestigde Coronabesmetting hebben doorlopen kunnen deelnemen, alleen mag het geen actieve besmetting zijn!
Ook personen met een onderliggende aandoeningen (diabetes, nieraandoeningen, enz) komen in aanmerking.

Elke studie omvat een uitgebreid vooronderzoek, een vaccinatiedag en enkele opvolgdagen (maandelijks voor de eerste 3-4 maanden en daarna om de 6-12 maanden).

De studies komen in opdracht van 3 gerenommeerde internationale farmaceutische bedrijven. ANIMA kreeg na grondige inspecties de nodige accreditaties om deze studies uit te voeren. Bovendien wordt elke studie die ANIMA uitvoert, goedgekeurd door één van de centrale ethische comités van de Vlaamse universiteiten. Dit zorgt ervoor dat alles volgens de nodige wettelijke en deontologische regels gebeurt. Uw veiligheid bij deelname aan één van onze onderzoeken wordt hierdoor optimaal gegarandeerd.

Op basis van de eerste screening, zal het medisch team van ANIMA de deelnemers adviseren voor welke studie zij zich best kunnen engageren. De proefpersoon krijgt echter ook de vrijheid zelf te kiezen aan welke studie hij of zij wenst deel te nemen. Elke deelnemer ontvangt een financiële vergoeding voor zijn participatie.


Veelgestelde vragen

Een klinisch onderzoek met een nieuw geneesmiddel dient steeds uitgevoerd te worden volgens strenge nationale en internationaal geldende regels en richtlijnen. De studies die in het ANIMA Research Center plaatsvinden worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan één van de Centrale Ethische Comités van de Vlaamse universiteiten. Zulk een comité, bestaande uit hooggespecialiseerde artsen, beoordeelt onafhankelijk van ons of de voorgestelde studie al dan niet mag doorgaan en onder welke condities. Daartoe controleren ze of:

  • we ons klinisch onderzoek goed en zinvol hebben opgebouwd
  • ons klinisch onderzoek niet te veel risico’s voor de deelnemers bevat
  • we de juiste informatie aan onze deelnemers geven
  • onze deelnemers vrijwillig toestemmen om mee te doen

Deelnemers ondertekenen een toestemmingsformulier dat hun goedkeuring voor deelname bevestigt. Uw veiligheid bij deelname aan één van onze onderzoeken wordt hierdoor optimaal gegarandeerd.

Nationale en internationale instanties controleren of we de geldende regels en richtlijnen stipt naleven. Voor ons centrum zijn dat onder andere het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Europese Geneesmiddelenbureau (EMEA) en de Food and Drug Administration van de Verenigde Staten (FDA).

Deze instanties voeren op regelmatige basis de vereiste audits uit ter garantie van de veiligheid van de deelnemende patiënten en de integriteit van de uitgevoerde studies.

Een deelname aan een klinische studie is steeds kosteloos voor de patiënt. Ook indien het nodig is om een nacht op het ANIMA Research Center te verblijven.
Afhankelijk van de studie, wordt de deelnemer al dan niet vergoed voor zijn participatie.

De onderzoeksprogramma’s die Anima Research Center uitvoert, gebeuren in opdracht van internationaal gerenommeerde farmaceutische bedrijven.

Op logistiek vlak worden we meestal ondersteund door het grootste bedrijf ter wereld dienaangaande met name IQVIA (voordien Quintiles).

Het ARC Team staat onder leiding van Managing Director en Hoofdonderzoeker Dr. Erik Buntinx, psychiater. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als Key Opinion Leader in wereldwijde CNS geneesmiddelenontwikkeling.

Ons intensief getraind onderzoeksteam van artsen, waaronder 2 CNS specialisten en 2 algemeen geneeskundigen met een grote klinische ervaring en een doorgedreven kennis van klinische factoren, behandelen meer dan 600 patiënten per week.

Onder leiding van ARC’s toegewijde site manager Linde Buntinx, PhD Bio-Medische Wetenschappen, worden al onze studies gecoördineerd en uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

Dit alles zorgt er natuurlijk voor dat je bij deelname aan zulk een onderzoek over de beste kwaliteitsgaranties kunt beschikken.

Alvorens een patiënt kan deelnemen aan een studie met een nieuw geneesmiddel zal de verantwoordelijke arts een onderzoek verrichten naar diens algemene gezondheidstoestand en zal deze arts nagaan of de patiënt in aanmerking komt voor deze studie.

Vanaf het moment van inname van het nieuwe geneesmiddel worden er op geregelde tijdstippen uitgebreide medische onderzoekingen uitgevoerd om na te gaan of het nieuwe geneesmiddel veilig en effectief is.

Afhankelijk van de studie worden er dus meerdere studiedagen vastgelegd waarbij de patiënt uitgebreid onderzocht wordt door een team van artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen.Ben je +60 jaar?
Neemt deel aan een proef voor een experimenteel RSV-vaccin

Meer info over deze studie

Nieuwbericht over RSV

Scroll to Top