Studie volzet

COG Study

voldoende deelnemers gevonden

Deze studie bestudeert een bestaand geneesmiddel als mogelijke nieuwe behandeling voor geheugen en
concentratieproblemen bij mensen met een zogenaamde milde cognitieve stoornis, dus zonder dat er reeds
sprake is van dementie

De studie is opgedeeld in 3 delen, nl. wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling

  • voor dementie (lewy-body/parkinson)
    Deze studie bestudeert een bestaand geneesmiddel als mogelijke nieuwe behandeling bij problemen met het geheugen en de concentratie in het kader van een dementering ten gevolge van Lewy Body vorming (LBD) of de ziekte van Parkinson
  • voor patiënten met milde cognitieve stoornis (MCI)
    Deze studie bestudeert een bestaand geneesmiddel als mogelijke nieuwe behandeling voor geheugen en concentratieproblemen bij mensen met een zogenaamde milde cognitieve stoornis, dus zonder dat er reeds sprake is van dementie
  • voor patiënten met Parkinson en een specifieke slaapstoornis (RBD)
    Deze studie bestudeert een bestaand geneesmiddel als mogelijke nieuwe behandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson die specifieke slaapproblemen ervaren, zoals het ervaren van levendige dromen of het naspelen van dromen tijdens de slaap. Deze slaapstoornis staat bekend als de REM (Rapid Eye Movement) Slaapgedragsstoornis (RBD).


DOWNLOADS